Roadster

Slik er den nå senket og ny malt gulv innvendig.

Hentet i Kristiansund

Rensket bilen innvendig

Første strøk med blandig av linolje og maling

2 strøk med sort lakk

Senking bak